Narzędzia

Eyetracking

Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy – nigdy!
Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

Eyetracking pozwala na podstawie urządzeń rejestrujących ruch gałek ocznych określić punkt skupienia wzroku osoby badanej. Jako metoda bezinwazyjna pozwala na szerokie jej użycie w takich dziedzinach jak: ergonomia, marketing, psychologia czy medycyna.

Dysponujemy wysokiej klasy eyetrackerami stacjonarnymi (montowanymi np. pod monitorem) i mobilnymi (w formie okularów), pozwalającymi na prowadzenie badań użyteczności aplikacji i stron internetowych na takich urządzeniach jak np. komputery, laptopy, smartfony, tablety, itd.

W ramach współpracy z jednostkami naukowymi prowadzimy badania nad percepcją czyli sposobem postrzegania świata.

SMI RED 250n
Tobii Pro Glasses 2

Reakcja skórno-galwaniczna

Reakcja skórno-galwaniczna (z ang. galvanic skin response, GSR), znana też jako reakcja elektrodermalna (z ang. electrodermal activity, EDA), to naturalna reakcja naszego organizmu na pojawiające się w otoczeniu specyficzne bodźce. Organizm ludzki jest systemem, który dąży do równowagi. Większość bodźców, która do nas dociera jest na tyle słaba, że nie wytrąca naszego ciała ze stanu względnej równowagi, w której się zazwyczaj znajduje. Czasami mamy jednak do czynienia z sytuacjami, które wywołują w nas silniejszą reakcję emocjonalną, lub takie, które mocniej nas stresują. Wtedy nasze życie wewnętrzne znajduje odzwierciedlenie w reakcjach naszego organizmu. Dysponując odpowiednim wyposażeniem, możliwe jest mierzenie tychże reakcji. GSR pozwala nam w sposób ilościowy mierzyć poziom reakcji naszego organizmu na dany bodziec. Założenie, które stoi za tym rozumowaniem jest takie, że im dany bodziec silniej wpływa na osobę badaną, tym większą amplitudę sygnału możemy zaobserwować (Boucsein, 2012).

Sensor Shimmer3 GSR+

Poniżej znajdują się grafiki pokazujące, czym jest sygnał GSR i jak go interpretować w kontekście badania doświadczeń użytkownika.

Idealny, teoretyczny przebieg sygnału EDA z Boucsein (2012). Objaśnienia ważniejszych skrótów: EDR – electrodermal reaction; EDR lat. – latency (opóźnienie); amp. – amplituda. Przyjmuje się, że opóźnienie reakcji skórno-galwanicznej wynosi przynajmniej 4 sekundy
Moment początkowy reakcji skórno-galwanicznej. Na dolnym wykresie wyróżnione są trzy stany: (1) równowaga (na czarno); (2) delikatna reakcja lub początek reakcji (na żółto); i (3) silna reakcja skórno-galwaniczna (kolor czerwony). Tło wykresu zmienia się dynamicznie, w zależności od stanu w danej chwili. [obraz pochodzi z rzeczywistego badania; ocenzurowano twarz badanej oraz zawartość ekranu, na który patrzyła]

Na ostatnim zdjęciu, zarejestrowany sygnał GSR (EDA) został przedstawiony jako z-score, tj. liczba odchyleń standardowych od średniej – im większa jest wartość bezwzględna, tym silniejsza jest rekcja skórno-galwaniczna w stosunku do średniej wartości zarejestrowanej dla danej osoby podczas całego eksperymentu.


Analiza emocji twarzy

Emocje wyglądają identycznie – nieważne, czy jest to gosposia z przedmieścia, czy samobójca z bombą. Cała prawda wypisana jest na twarzy.
Magia kłamstwa

Emocje jakie obserwujemy podczas eksperymentu u osoby badanej  (z ang. face expression, FE) są klasyfikowane za pomocą algorytmu AFFDEX na podstawie ruchów mimicznych twarzy. Grafika poniżej przedstawia przykładowe zdjęcia twarzy dla każdej z klasyfikowanych emocji. System kodowania ruchów mimicznych (ang. FACS – Facial Action Coding System) oraz ich mapowanie na emocje jest oparte o mechanizm opisany przez (Ekman, 1984). Algorytm wyróżnia 7 emocji (anger, sadness, disgust, fear, joy, surprise, contempt). Dodatkowo, uwzględniane jest tzw. „engagement” („A measure of emotional responsiveness triggered by the content, whether positive or negative.”, „Increasing values signify increased emotional engagement.”)

Wizualizację wykrytych emocji dla przykładowego badania przedstawiono na następnym zdjęciu. Emocje są wyrażone w skali od 0 do 100, gdzie liczba wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia danej emocji (0 – emocja na pewno nie wystąpiła, 100 – emocja na pewno wystąpiła, 50 – 50% prawdopodobieństwa, że emocja wystąpiła, itd.).