O nas

Jesteśmy zespołem specjalistów Pionu Usług Sieciowych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego zajmujących się akwizycją i analizą danych psychofizjologicznych oraz behawioralnych.


Korzystamy z narzędzi wywodzących się z obszarów statystyki i analizy danych, uczenia maszynowego oraz przetwarzania obrazów do rozwiązywania problemów związanych z przetwarzaniem dużych wolumenów danych w badaniach naukowych oraz komercyjnych. 


Rozwijamy własne oprogramowanie oraz budujemy modele sztucznych sieci neuronowych do detekcji, segmentacji i klasyfikacji danych czy to wizyjnych czy też pochodzących z różnego typu bio-sensorów.

Nasze publikacje:

Behnke, M., Buchwald, M., Bykowski, A., Kupiński, Sz., Enko, J., Kosakowski, M., Drążkowski, D., Kaczmarek, L.D., (2021), POPANE DATASET – Psychophysiology Of Positive And Negative Emotions, OSF https://doi.org/10.17605/OSF.IO/94BPX (2021). https://data.psychosensing.psnc.pl/popane/

M. Buchwald, S. Kupiński, A. Bykowski, J. Marcinkowska, D. Ratajczyk and M. Jukiewicz, „Electrodermal activity as a measure of cognitive load: a methodological approach,” 2019 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), Poznan, Poland, 2019, pp. 175-179, doi: 10.23919/SPA.2019.8936745.

Półrolniczak, M.; Potocka, I.; Kolendowicz, L.; Rogowski, M.; Kupiński, S.; Bykowski, A.; Młynarczyk, Z. „The Impact of Biometeorological Conditions on the Perception of Landscape”, Atmosphere 2019, 10, 264.

A. Bykowski and S. Kupiński, „Feature matching and ArUco markers application in mobile eye tracking studies,” 2018 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), Poznan, 2018, pp. 255-260, doi: 10.23919/SPA.2018.8563387.

A. Bykowski and S. Kupiński. 2018. „Automatic mapping of gaze position coordinates of eye-tracking glasses video on a common static reference image.” In Proceedings of the 2018 ACM Symposium on Eye Tracking Research & Applications (ETRA ’18). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 84, 1–3. DOI:https://doi.org/10.1145/3204493.3208331